Đọc Truyện [CV] Sống chung với anti - Minwon - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

23-05-2024

[CV] Sống chung với anti - Minwon

1,766 lượt thích / 23,157 lượt đọc
Kim Mingyu x Jeon Wonwoo (Seventeen)

!!!OOC

Jeon Wonwoo là một anti-fan của Kim Mingyu, vậy mà bây giờ hai người lại phải sống chung một nhà, cậu hoàn toàn không thích điều này một chút nào. Còn nữa, ai đó bảo Mingyu đừng có ôm Wonwoo nữa được không?

Tác giả: h_eunoia (He)
Link tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/348774482?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=_thy17_

🥇 #kimmingyu (20240403)
🥇 #meanie (20240412)
🥇 #wonwoo (20240413)
🥇 #idol (20240523)
-------------------------

‼️Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.
Có thể bạn thích?