Đọc Truyện [ ĐAM MỸ] HUYỀN LỤC (Hoàn) - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

13-08-2020

[ ĐAM MỸ] HUYỀN LỤC (Hoàn)

0 lượt thích / 80 lượt đọc
Tác giả: VeHuyenHy


Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

--------------------------------------------

♡Giới Thiệu♡:

Có một nơi, ở đó người tu chân quá nhiều. Khi tu chân giới trở nên quá thịnh hành, sẽ có những người muốn trở thành phàm nhân. Trở thành người thường, có thể nếm được ngũ vị tạp trần của thế gian, của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.
Có thể bạn thích?