Đọc Truyện Dear my diary  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

22-10-2022

Dear my diary

16 lượt thích / 98 lượt đọc
Hyeongjun rất vui vẻ, nói cười rất nhiều. Nhưng rồi một ngày em ấy không nhớ phải cười như thế nào, không biết phải nói ra làm sao, quên mất cách cử động, quên mất phải lắng nghe, quên việc mở mắt và quên cả chúng tôi.

Hiện tại Hyeongjun chỉ là quên mất phải thở mà thôi....
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?