Đọc Truyện (ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA] - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Hoàn thành

15-05-2021

(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]

9,126 lượt thích / 144,805 lượt đọc
Tên gốc: Ái ngã đích nhân đô thị thần kinh bệnh - 爱我的人都是神经病

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm 有人无品

Thể loại: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, tâm lý mạnh mẽ người bình thường công + thâm niên bệnh nhân tâm thần tổng tài thụ, chủ công.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 6 phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

Nguồn Raw: Kho Tàng Đam Mỹ + Anrea96

Biên tập: Red9
Có thể bạn thích?