Đọc Truyện [ĐN Mashle] Ta Ở Nơi Này Là Kẻ Vô Năng - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

20-02-2024

[ĐN Mashle] Ta Ở Nơi Này Là Kẻ Vô Năng

543 lượt thích / 4,707 lượt đọc
"Đi từ dưới đáy lên ngôi vua không phải chuyện hoang đường gì cả. Ta sẽ làm lại điều này lần thứ hai cho các ngươi xem.""Thề dưới danh cựu đệ nhất pháp sư, Mash Burnedead ta sẽ trở thành pháp sư không có ma pháp đứng đầu thế giới trong lịch sử này."


------------------------------------------


Tên khác : [ĐN Mashle] Trước là Đệ Nhất Pháp Sư, Sau là Vô Năng.


---------------------------------


Tác giả : Ảo Tưởng Vĩnh Hằng - Haila Von Rie

Nhân vật chính : Mash Burnedead
Có thể bạn thích?