Đọc Truyện [Đoản Văn KT] Hổ nhỏ và Cừu nhỏ - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

30-08-2018

[Đoản Văn KT] Hổ nhỏ và Cừu nhỏ

9,180 lượt thích / 87,818 lượt đọc
Tiêu đề: Hổ nhỏ và Cừu nhỏ
Thể loại: Đoản văn, nam x nam
Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ có Vương Nguyên x Dịch Dương Thiên Tỉ
Viết vì sở thích, đọc hay không do các bạn quyết định.
Au: #Lãnh_Thất
Có thể bạn thích?