Đọc Truyện Đồng Nội  - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

29-10-2023

Đồng Nội

8 lượt thích / 47 lượt đọc
"Sau này, tôi chỉ ước mình được quay lại khoảng thời gian ấy và trân trọng từng cử chỉ của Lan Anh. Nụ cười của nó, không, không chỉ nụ cười mà cả chính cơ thể nó đều là độc nhất. Bởi lẽ sau lần ấy, tôi chẳng thể thấy nó hé nở một nụ cười nhẹ trên môi, cho dù cái cười ấy có gượng gạo. Nụ cười ấy như chính cơ thể nó vậy."

[Cover designed by me]
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?