Đọc Truyện Em sẽ là của chúng tôi ( all Việt Nam) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

18-06-2023

Em sẽ là của chúng tôi ( all Việt Nam)

96 lượt thích / 1,190 lượt đọc
Ở đây các countryhuman đang ở độ tuổi đi học . Nam , America , Russia, N.K và Germany là người trong hội học sinh . 5 người làm trong một chi nhánh của cảnh sát vũ trụ . Vì ko ai biết đến sự tồn tại của cảnh sát vũ trụ và người ngoài hành tinh nên những công việc họ làm luôn làm trong âm thầm . Ngoại trừ các tổ chức trên thế giới ra thì ko ai đc phép biết về họ
Lưu ý : truyện ko có ý định súc phạm một quốc gia hay một tổ chức nào , truyện này chỉ là chí tưởng tượng
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?