Đọc Truyện (Fanfic) (JoongDunk) Trúc mã là alpha - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

22-02-2024

(Fanfic) (JoongDunk) Trúc mã là alpha

1,518 lượt thích / 11,025 lượt đọc
Sau khi khiến Joong Archen tan vỡ, Dunk Natachai một lần nữa quay lại xoa dịu trái tim ấy.

Thể loại: Omegaverse, alpha x alpha, tình cảm song phương, gương vỡ lại lành, truy công, HE

Bắt đầu: 01/02/2024
Kết thúc: 13/03/2024
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?