Đọc Truyện [FICTIONAL REWRITE] Howl's moving castle - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

21-02-2024

[FICTIONAL REWRITE] Howl's moving castle

37 lượt thích / 416 lượt đọc
"You who swallowed a falling star, o' heartless man, your heart shall soon belong to me."

- thêm thắt cho một vài phân đoạn với chủ đích giải trí;

- các chi tiết được kết hợp ở cả tác phẩm gốc của Diana Wynne Jones lẫn tình tiết phim của Miyazaki Hayao của Studio Ghibli

- những đoạn in nghiêng là những đoạn được trích từ bản dịch của tác phẩm gốc, thực hiện bởi nhóm Biên tập viên Gác Sách.

original story by Diana Wynne Jones

anime by Miyazaki Hayao - Studio Ghibli

#rewriteHowl'smovingcastle
#kusdecus
Có thể bạn thích?