Đọc Truyện [FirstKhaotung] - UNDO - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

14-02-2024

[FirstKhaotung] - UNDO

266 lượt thích / 2,203 lượt đọc
"Mày, tao nghĩ đã đến lúc FirstKhaotung nên trở về là First và Khaotung rồi."

Hoàn tác, quay về điểm khởi đầu, họ sẽ lựa chọn bước sang hướng đi mới hay vẫn vững tin với lối đi cũ?

Quá khứ yêu một, tương lai yêu mười.

Chiếc truyện về FirstKhaotung do mình tự tưởng tượng rồi viết ra. Nội dung có SandRay trong OnlyFriends xuất hiện với vai trò nhân vật phụ. Mọi người ủng hộ thì mình vui, không ủng hộ thì mình buồn. 🫶🏻 Xin cảm ơn rất nhiều.
Có thể bạn thích?