Đọc Truyện Gặp Rắc Rối Vì Hoàng Đế Cho Rằng Thời Gian Của Tôi Có Hạn - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

23-03-2024

Gặp Rắc Rối Vì Hoàng Đế Cho Rằng Thời Gian Của Tôi Có Hạn

10 lượt thích / 104 lượt đọc
Tác giả: 도장공인
Rindel Von de Bachne, đội phó trẻ nhất của Đội cận vệ Hoàng gia, người hoàn hảo về mọi mặt ngoại trừ tình yêu đơn phương.
Tôi đã thực hiện một khế ước sai trái và bắt đầu nôn ra máu. Đó chỉ là hậu quả của khế ước thôi, nhưng vấn đề là người khác nhìn thấy tôi nôn ra máu. Tôi đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng vì lý do nào đó mà nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Giờ đây tôi đã trở thành người tình thế kỷ, sẵn sàng liều mạng để bảo vệ hoàng đế.

"Ngươi đã chịu đựng một mình bao lâu cho đến khi điều này xảy ra?"

"Đừng lo lắng tôi ổn."

"... đừng chết. Làm ơn."

Không, tôi sẽ không chết!
Có thể bạn thích?