Đọc Truyện geminifourth | tinh tú của sao trời - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

23-05-2024

geminifourth | tinh tú của sao trời

6,855 lượt thích / 79,503 lượt đọc
Thế giới của anh, gọi bằng tên em.
Fourth, gửi đến em.
Tinh tú của sao trời, thứ anh hằng mong nhớ.

Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người thầm yêu em 16 năm.

Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người yêu em hơn sinh mạng.
Có thể bạn thích?