Đọc Truyện [GeminiFourth] Vợ Chủ Tịch Là Người Bị Câm - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

28-05-2024

[GeminiFourth] Vợ Chủ Tịch Là Người Bị Câm

3,788 lượt thích / 30,927 lượt đọc
Đầu tiên, tất cả tình tiết trong truyện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên người thật, nếu có gì sai sót xin hãy bình luận để tác giả rút kinh nghiệm, vì qua bộ truyện đầu tiên, có lời khen thì cũng có lời góp ý, tác giả cũng đã cố gắng để sửa đổi, hy vọng ở bộ truyện thứ hai này sẽ được mọi người đón nhận tích cực.

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ.

Điều quan trọng phải nhắc lại
⚠️FIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT⚠️

-Chính và duy nhất GeminiFourth
Và góp ý, để tác giả rút kinh nghiệm.

⚠️Lưu ý fic sẽ có yếu tố sinh tử văn⚠️
Có thể bạn thích?