Đọc Truyện Giải Cứu Linh Hồn~~ - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

15-05-2017

Giải Cứu Linh Hồn~~

2 lượt thích / 9 lượt đọc
Nếu một ngày tỉnh dậy ,bạn gặp một con ma bạn sẽ làm gì?
Nhất là khi nó nói chính là kiếp trước của bạn?
Và..muốn bạn giải cứu nó ...hay còn là chính bạn trong quá khứ?
Bạn sẽ phản ứng ra sao ??
Tôi nghĩ chắc là hoảng sợ rồi!😁😁😁
Cùng đọc chuyện để biết rõ hơn nhé!!!
Có thể bạn thích?