Đọc Truyện Guria - Dispatch - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

18-02-2024

Guria - Dispatch

3,377 lượt thích / 50,305 lượt đọc
"Mày nói vậy là có ý gì? Ai đã chiêu mộ em ấy cơ?"

***
"Giờ bốn đứa chọn đi, sẽ giải quyết đống ảnh này thế nào?"

***
"Nhóc con, đừng khóc, khóc mất má bánh bao bây giờ"

***


Dispatch có đăng gì đi nữa, cũng không thay đổi việc tôi yêu em.

By Hurim


Bìa: Line art by _zang_zang_

Colored by Hurim
Có thể bạn thích?