Đọc Truyện HẮC BẠCH NHIẾP THẦN ĐẠO - Truyen2U.Net

Hành động

Đang cập nhật

09-06-2021

HẮC BẠCH NHIẾP THẦN ĐẠO

0 lượt thích / 2 lượt đọc
Sau một biến cố lớn, mất trắng tất cả, gia đình ly tán, wall 22 tuổi đào ngủ... Chuyện gì sảy ra vậy? Wall muốn biết tất cả, nhưng trước hết cậu cần phải sống...
Có thể bạn thích?