Đọc Truyện [Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò với HAIKYUU!! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

22-04-2024

[Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò với HAIKYUU!!

29,925 lượt thích / 365,425 lượt đọc
HEAD CANON!!! #charactexreader
Viết theo hứng thú, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về các nhân vật trong Haikyuu. Tất cả đều là headcanon nên sẽ OOC.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @dodododyo.

sstruyen, aztruyen, zingtruyen và wattpadvn fake, truyenfic là bọn đầu buồi rẻ rách trộm cắp, chúc mấy đứa điều hành web này mỗi lần "ra trận" là đánh rắm bủm bủm, mắc ẻ khiến partner bỏ chạy, sạc điện thoại cả đêm thì lỏng dây không vào🖕😴

Bắt đầu: Cuối tháng 6/2022 (?)
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?