Đọc Truyện Học cách để yêu anh- When I fall in love - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

31-05-2020

Học cách để yêu anh- When I fall in love

8 lượt thích / 78 lượt đọc
Tần Uyển là một cô gái mạnh mẽ, cá tính nhưng rất cô độc. Thứ cô cần chính là tình yêu thương của một người.
Rồi cô gặp anh. Qua những câu chuyện hằng ngày, những tình huống oái ăm, cô dần nhận ra mình yêu anh, yêu rất nhiều.
Có thể bạn thích?