Đọc Truyện [Hyunlix] : Huyễn Thần và Rồng nhỏ - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

08-09-2023

[Hyunlix] : Huyễn Thần và Rồng nhỏ

2,500 lượt thích / 35,385 lượt đọc
Couple : Hwang Hyunjin × Lee Felix Yongbok
Thể loại : ABO - cực alpha × cực omega

Văn án :
Hoàng Huyễn Thần, đúng như tên tự của mình, Hyunjin tựa như vị thần ở nơi nào anh ta bước tới. Cực alpha với pheromone (tin tức tố) có thể ngự trị tất cả. Vì quá hoàn hảo, anh ta kiêu căng, ngạo mạn, không tiếc tay tàn nhẫn với kẻ khác. Cho tới khi gặp được Lee Felix - omega trội không bị tin tức tố của anh ta ảnh hưởng ....
Có thể bạn thích?