Đọc Truyện |Jensoo| Tôi biến thành mèo của EX - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

17-03-2023

|Jensoo| Tôi biến thành mèo của EX

2,455 lượt thích / 23,959 lượt đọc
Tác giả : Lệ Chi Quả Tương
Edit: Danh
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/313969997?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=_HTNL_&wp_originator=MbzdxnV3QpnuQMfZf1IUqZjbmKQVtEPl6moQIdGxuJIL%2F9Rz%2BUMzev7XPPMxbNSIT24buTRejrebSmXQG9HiDUxDfjVNfDwaG4C86cQqhywXDdzbJoUaB0SB%2BITGYVe0

Mới ngày hôm trước còn kiêu căng đá bạn gái, hôm sau lại biến thành mèo, bị bạn gái nhặt về nhà, meow meow meow???

Cover chưa có sự đồng ý của tác giả hay editor. Nếu có vấn đề gì sẽ gỡ xuống ạ.

Kim Jisoo - Kim Jennie
Có thể bạn thích?