Đọc Truyện [JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành Yêu - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

21-01-2024

[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành Yêu

1,525 lượt thích / 19,665 lượt đọc
Mafia x Mafia
Main couple: Joong x Dunk

Joong Archen và Dunk Natachai đều là mafia, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cả hai thuộc 2 tổ chức khác nhau?
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?