Đọc Truyện Jungkook | Chúng Ta Yêu Nhau Năm Em 18 - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

02-03-2022

Jungkook | Chúng Ta Yêu Nhau Năm Em 18

3,955 lượt thích / 86,577 lượt đọc
"Nếu được cơ hội thay đổi 1 điều trong quá khứ, anh sẽ lựa chọn xoá đi khoảng thời gian cùng Kim Ami chứ?"
"Không. Đó là khoảng thời gian tôi nhất định sẽ giữ lại bằng mọi giá."
"Vì sao chứ?"
"Vì đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất mặc dù đó cũng là thứ khiến trái tim tôi đau thắt khi nghĩ lại, nhưng vì ở đó có hình bóng của cô ấy. Tất cả mọi thứ về cô ấy dù hạnh phúc hay đau đớn thì Jeon Jungkook này đều liều mạng giữ lấy."
Có thể bạn thích?