Đọc Truyện Khu rừng của quỷ 👻👻. - Truyen2U.Net

Bí ẩn

Hoàn thành

21-02-2019

Khu rừng của quỷ 👻👻.

1 lượt thích / 23 lượt đọc
Tuấn-một biên tập viên mảng truyện kinh dị cho tờ báo YT.
Đang bị cấp trên hối thúc về việc nộp bài nhưng nhóm của anh muốn viết về chuyện kinh dị có thật để tăng doanh thu.
Nhóm Tuấn quyết định tìm lên khu rừng ma mà mọi người đồn đại để lấy tư liệu viết truyện.
Hãy cùng theo dõi chuyến hành trình đầy nguy hiểm này,sự thật là như thế nào?
Có thể bạn thích?