Đọc Truyện [KookTae/KookV][H] 《DARK KING》 - Truyen2U.Net

Ngẫu nhiên

Đang cập nhật

09-07-2018

[KookTae/KookV][H] 《DARK KING》

212 lượt thích / 3,938 lượt đọc
"Đừng quên rằng bản thân mình là ai

Trong trò chơi vương quyền này, ngươi sẽ chỉ có thắng , hoặc chết"


"Ta đã được học cách chết từ lâu rồi"


Nhưng xin hãy tin ta, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn bảo vệ người . Ta sẽ luôn ở bên cạnh người ."


*


"Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta! Ngươi đã hứa rồi mà"


*

"Không... chuyện này không thể xảy ra được"


"JEON JUNGKOOK!!!!"
Based on FMV 《Dark King》 on Youtube
Có thể bạn thích?