Đọc Truyện KookV - Nguyên Tắc - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

12-02-2024

KookV - Nguyên Tắc

6,099 lượt thích / 115,548 lượt đọc
Jeon Jungkook × Kim Taehyung
Niên hạ
HE
29/29
.
.
.

"Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Kim Taehyung. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Jeon Jungkook này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?