Đọc Truyện Manh Manh Tiên Du Ký - Túy Hồ Ly (Full) - Truyen2U.Net

Hư cấu

Đang cập nhật

28-09-2018

Manh Manh Tiên Du Ký - Túy Hồ Ly (Full)

34 lượt thích / 4,859 lượt đọc
Thân thể thành tiên, vĩnh sinh bất tử, một cái hèn mọn sinh mệnh ở đi thông trên đường trường sinh giãy dụa cầu sinh, hai tay tạo ra sinh tử lộ, một kiếm trảm phá vĩnh sinh môn. Mỹ thực cũng là linh dược, tiên tửu đồ uống giúp tu luyện, một cái tiên thuật như yên hoa bàn sáng lạn thế giới, một cái pháp bảo như ma thú bàn nhiều vẻ nhiều màu thế giới, soái ca?...... Nào có soái quắc quắc đáng yêu!

Nhân, yêu, thần, tiên, ma, hết thảy yêu hận tình cừu đều ở ta dưới chân, ở của ta trên đầu, chỉ có kia thần bí khó lường suốt đời chi môn......

PS: Bản bổ sung đủ 930 chương + CV 99% name.
Có thể bạn thích?