Đọc Truyện MEANIE | NƠI ĐÂU - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

14-06-2022

MEANIE | NƠI ĐÂU

6,537 lượt thích / 82,442 lượt đọc
Author : Yi Yan
Pairings : Meanie

" Nơi nào cho hai ta? Nơi nào dừng bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa? "

Im Lặng - LK ft PA.
Có thể bạn thích?