Đọc Truyện meanie ; textfic ; us, again - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

07-05-2024

meanie ; textfic ; us, again

3,111 lượt thích / 37,579 lượt đọc
Author: -kmgoo

Category: text!au, OOC, hotel base, fluff/angst

Pairing: Meanie (Mingyu x Wonwoo)

Disclaimer: Tại sao Wonwoo ghét Mingyu nhiều dữ lắm mà anh vẫn thôi không ngừng nghĩ về cậu được nhỉ?
Có thể bạn thích?