Đọc Truyện MỘT NGÀY EM ĐẾN | One Day You Have Come - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

24-08-2021

MỘT NGÀY EM ĐẾN | One Day You Have Come

7 lượt thích / 118 lượt đọc
Nếu có thể giữ em ở hoài trong đôi mắt si tình, với tôi, điều đó đã thật sự trọn vẹn. Vì tình yêu với tôi là như vậy, tôi chỉ cần hạnh phúc trong giá trị tinh thần, trong những gì mà tôi không bao giờ với tới.
Có thể bạn thích?