Đọc Truyện My devil! Don't go. (full) - Truyen2U.Net

Truyện teen

Hoàn thành

12-06-2021

My devil! Don't go. (full)

70,514 lượt thích / 1,481,739 lượt đọc
Thế giới mà họ đang sống bao gồm con người, hắc pháp sư, bạch pháp sư. Đúng như tên gọi với hai màu đối lập, hắc pháp sư và bạch pháp sư thường xuyên đánh nhau bởi mục đích sống của họ khác nhau. Vậy sẽ thế nào nếu một hắc pháp sư và một bạch pháp sư phá luật yêu nhau?
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?