Đọc Truyện My Luna (FULL) - Truyen2U.Net

Hư cấu

Hoàn thành

03-04-2024

My Luna (FULL)

5 lượt thích / 72 lượt đọc
Năm 5870 trong tương lai, mặt trời biến mất, thế giới bị bóng đêm bao phủ. Thế giới lần đầu xuất hiện con người có thể phát sáng và làm ấm thay cho chức năng của mặt trời với tên gọi "Quang nhân".
Luna... em được đặt tên theo như tiếng Latin là mặt trăng, nhưng với tôi em là mặt trời, em tỏa sáng rực rỡ, cả thế giới này vì em và bừng nắng, tôi cũng thế.
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?