Đọc Truyện namjin | Abyss  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

06-02-2024

namjin | Abyss

1,959 lượt thích / 26,541 lượt đọc
Seokjin bị thương ở tay, làm việc gì cũng khó khăn, hai má ửng đỏ nhỏ giọng gọi Kim Namjoon đến giúp mình mặc quần áo.
Có thể bạn thích?