Đọc Truyện Ngày Đạo Phẩm Gặp Bản Gốc - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

01-04-2024

Ngày Đạo Phẩm Gặp Bản Gốc

1 lượt thích / 11 lượt đọc
-"Tôi biết bản thân mình chỉ là nhân vật do trí tưởng tượng..."
-"Nhưng tại sao lại là sản phẩm đi đạo từ sản phẩm khác cơ chứ?"


-"Cô nghĩ cô vô tội sao, cả đời chỉ là bản sao của tôi mà dám nổi trội hơn tôi?"

-"Nhưng nếu đủ nổi bật thì tôi có thể trở thành bản gốc một cách đường hoàng..."
-"Tôi muốn thay thế bản gốc!!!"

-"Nếu cô đủ khả năng"

Thật kỳ lạ... đạo phẩm lại muốn thay thế bản gốc.
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?