Đọc Truyện Ngôi Vị Đấng Toàn Năng - Truyen2U.Net

Hành động

Đang cập nhật

17-07-2020

Ngôi Vị Đấng Toàn Năng

5 lượt thích / 37 lượt đọc
Hành Động, Viễn Tưởng, Phiêu Lưu Drama

Tác giả: Khoa Nguyễn, Trần Nguyễn

Một anh chàng học sinh trung học tên Khoa vô tình nhận được sức mạnh của Đấng Tối Cao. Anh ấy sẽ đối diện với những thử thách như thế nào???
Có thể bạn thích?