Đọc Truyện [ Ngược ]  Dạ Vũ - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

05-05-2020

[ Ngược ] Dạ Vũ

177 lượt thích / 489 lượt đọc
tác giả : Thanh Quyên
Bìa : Thanh Quyên

" giá như chúng ta nhận ra rằng chúng ta là của nhau từ rất rất lâu rồi "

Một là âm và một là dương , không thể nào bên nhau được nhưng cô và anh là một trường hợp đặc biệt mà cái kết thì cũng chẳng........ Giá như......

" tạm biệt Như Như , tôi đi "

" có một thời điểm chúng ta đã từng rất rất hạnh phúc "
Có thể bạn thích?