Đọc Truyện Nguyên Tố - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

24-11-2023

Nguyên Tố

0 lượt thích / 11 lượt đọc
Cuộc chiến của những kẻ biết điều khiển nguyên tố. Sức mạnh vô tận lại chỉ là những con tốt trên bàn cờ. Đằng sau là băng nhóm tội phạm hay gia tộc vương quyền?
Hành trình của Tây Minh, một sinh viên đơn giản đối mặt với thế giới đầy âm mưu tranh đoạt.
Có thể bạn thích?