Đọc Truyện [Nhan Vương] Chuyện nay của Vương Tấn - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

05-02-2024

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương Tấn

316 lượt thích / 4,399 lượt đọc
Những mẩu chuyện ngắn về cặp đôi dượng - cháu Nhan Tư Trác x Vương Tấn từ ngoại truyện Châm phong đối quyết của tác giả 3Th.

Xin được khẳng định, do Nhan Vương khá là hợp gu tôi nên bộ truyện này ra đời, một phần là để giải toả cơn vã, hai là để có nơi múa bút cho những người cùng thích Nhan Vương.

Tôi không hề ủng hộ việc tác giả 3Th có những phát ngôn xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nói chung là đ** thân.
Có thể bạn thích?