Đọc Truyện Nhật Kí Của Một Gã Trai (Diary From A Guy) - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

30-06-2020

Nhật Kí Của Một Gã Trai (Diary From A Guy)

1 lượt thích / 17 lượt đọc
Lời tựa: đây là câu chuyện của một thằng con trai (có lẽ đã yêu hết lòng nhưng chưa bao giờ được đáp lại). câu chuyện về một thằng si tình gần 10 năm.

Nó không theo thứ tự thời gian. Chỉ là những hoàn cảnh, những lúc nó còn nhớ về cái gì đó đủ đẹp. Nó viết ra, để quên đi.
Có thể bạn thích?