Đọc Truyện Nhật kí tuổi teen của Sarada . - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

09-02-2023

Nhật kí tuổi teen của Sarada .

2,038 lượt thích / 81,206 lượt đọc
Papa Uchiha Sasuke tặng cho Sarada một quyển nhật kí tuyệt đẹp nhân ngày sinh nhật tuổi 13 của cô bé ! Và Sarada quyết định sẽ viết hết những sự kiện quan trọng vào quyển nhật kí này cho đến mình được 20 tuổi .
Có thể bạn thích?