Đọc Truyện Nói về NOTP và OTP của tôi, Nhớ đọc lưu ý!!!!! - Truyen2U.Net

Ngẫu nhiên

Đang cập nhật

12-11-2022

Nói về NOTP và OTP của tôi, Nhớ đọc lưu ý!!!!!

78 lượt thích / 2,790 lượt đọc
Trong đây chủ yếu là thể loại Fandom, anime,....Và chúng chỉ nói về NOTP+OTP của tôi thôi, không có ý gây war, không đục thuyền của mọi người và cũng không xúc phạm!!! *Nếu có vào đây coi thì làm ơn đừng nhắn mấy câu như muốn gây war nhé!*
Có thể bạn thích?