Đọc Truyện Ổ Plot - Truyen2U.Net

Phi tiểu thuyết

Đang cập nhật

30-01-2022

Ổ Plot

319 lượt thích / 6,976 lượt đọc
Những thứ tớ đăng ở đây gồm:
1. Ý tưởng [Idea] (tất nhiên rồi)
2. Truyện mãi dang dở [UNST] (cũng là ý tưởng, nhưng đã được buff lên thành oneshot vì siêng)
3. Nhật kí mơ [DoD]
4. Những thứ lặt vặt liên quan đến tớ
Có thể bạn thích?