Đọc Truyện [ONESHOT] [Có H] [FayeYoko] - Faye x Yoko - Buổi Livestream ngày 10.05.2024 - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

18-05-2024

[ONESHOT] [Có H] [FayeYoko] - Faye x Yoko - Buổi Livestream ngày 10.05.2024

320 lượt thích / 8,137 lượt đọc
Do thấy live ngày 10.05 của FayeYoko đáng yêu nên quyết định viết vài dòng...
Tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, không có thật.
Có thể bạn thích?