Đọc Truyện [Osomatsu-san]  [OsoChoro] Hôm Nay Trời Mưa [Fanfiction] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

19-03-2017

[Osomatsu-san] [OsoChoro] Hôm Nay Trời Mưa [Fanfiction]

133 lượt thích / 1,420 lượt đọc
- Các nhân vật không phải là của mình.
- Mình viết đơn giản chỉ để thỏa mãn sở thích.
- Vì là fanfic về OsoChoro, nên mong những ai không thích có thể ấn back.
Cám ơn bạn đã lưu ý.
Có thể bạn thích?