Đọc Truyện ( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

19-12-2023

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân

5,880 lượt thích / 64,880 lượt đọc
CP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di

Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣

Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm nên sẽ dìm thằng cha đấy hết mực
Có thể bạn thích?