Đọc Truyện pondphuwin | chuyện tụi mình  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

26-05-2024

pondphuwin | chuyện tụi mình

3,450 lượt thích / 19,623 lượt đọc
Đây là câu chuyện tình yêu của hai bạn từ cấp ba đến lúc trưởng thành.

"Tao nhúng đầu mày vào cái bồn cầu tin không?"

"Thằng này láo! Tao lại nhét giấy vệ sinh vào họng mày bây giờ."

• Author: Little_Julita
• Category: Romance
• Status: Long-fic
Có thể bạn thích?