Đọc Truyện PoohPavel | Notice me | EABO - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

28-05-2024

PoohPavel | Notice me | EABO

2,022 lượt thích / 17,591 lượt đọc
Câu chuyện về đàn em enigma lớp dưới và đàn anh alpha trội lớp trên , một lần lỡ đánh dấu và 7749 vấn đề khác xảy ra

Mỗi ngày một chap ( hoặc hai ngày một chap nếu tui bận ) / không cố định thời gian

Fic này sinh ra nhằm mục đích giải trí - không nghiêm túc hoá vấn đề

Cuối cùng là cảm ơn vì đã đọc 🌷
Có thể bạn thích?