Đọc Truyện |Shortfic| I can love |Yulsic| Chap 8 END - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Hoàn thành

28-07-2014

|Shortfic| I can love |Yulsic| Chap 8 END

209 lượt thích / 13,088 lượt đọc
Điều gì là không giới hạn?
Tất cả đều có giới hạn,
Duy chỉ có tình yêu là không giới hạn
Yêu là vượt qua cả gianh giới sự sống và cái chết...
Yêu là làm nên cả những điều kì diệu nhất ....
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?