Đọc Truyện [Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!! - Truyen2U.Net

Hài hước

Đang cập nhật

18-06-2024

[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!

4,937 lượt thích / 54,573 lượt đọc
Rimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chuyện về Đại ma vương Rimuru đã chỉ còn là truyền thuyết....
Rimuru sẽ đối mặt thế nào với một Tempest thay đổi quá mức này?
Có thể bạn thích?