Đọc Truyện soojun; tim anh đã nở bao nhiêu mùa hoa ✩ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

12-06-2024

soojun; tim anh đã nở bao nhiêu mùa hoa ✩

8,521 lượt thích / 65,623 lượt đọc
➪ longfic, hananaki!au, angst, ooc, bad words
➪ side couple: taegyu
➪ completed

summary:

choi yeonjun rồi cũng sẽ sớm nhận ra sự quan tâm đó không phải là sự quan tâm bình thường, không phải là sự quan tâm giữa bác sĩ và bệnh nhân.

soobin à, cậu không giấu ai được bao lâu đâu.

[07.05.2020 - @dreamystrayer].
Có thể bạn thích?